REFERENTIES


casus Management en Beleid

Transformatie Jeugdhulp Zeeland
De samenwerkende gemeenten in Zeeland zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulp voor hun inwoners. Vanuit een duidelijke visie op het specialistisch zorglandschap zijn complexe inkoop-, bekostigings- en transformatieprocessen ingezet die erop gericht zijn dat jongeren de hulp (blijven) krijgen die zij nodig hebben. Dit gebeurt in nauwe samenspraak tussen de Zeeuwse gemeenten en de zorgaanbieders. Ed Magnée was voorzitter van het transformatieteam en de werkgroep Sturing en Financiering van de 13 samenwerkende gemeenten en de inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. Alares voerde dit project uit in collegiale samenwerking met jb Lorenz

Alares voerde vergelijkbare projecten uit bij of voor:
 • Gemeente Den Haag
 • Samenwerkende gemeenten Stichtse Vecht, Weesp, Wijdemeren
 • Samenwerkende gemeenten in West-Brabant
 • Samenwerkende gemeenten in Amstellanden-Meerlanden
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


casus Innovatie- en organisatieontwikkeling

MCH Bronovo
De Raad van Bestuur was en is van mening dat innovatie leidt tot verbetering van de dienstverlening, verhoging van de medewerkerstevredenheid en verbetering van de bedrijfsvoering. Alares selecteerde de twaalf meest innovatieve en creatieve medewerkers van het Bronovo ziekenhuis als innovatieteam. Dit team werkte drie concrete innovatieprojecten uit waarvoor zij zelf intern en extern steun vergaarden en fondsen wierven. Nu - enkele jaren later – zijn de projecten die toen zijn opgestart nog altijd belangrijke pijlers in de dienstverlening en procescontrole, en dienen ter inspiratie voor de overige afdelingen.

Alares voerde vergelijkbare projecten uit bij of voor:
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Gemeente Zoetermeer
 • GGD-GHOR Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland
 • Cardea Jeugdhulp
 • Trivium Lindenhof
 • Surplus Welzijn


casus Ontwikkeling en coaching

ZONMW
Deze organisatie stimuleert onderzoek en toepassing van innovaties in de gezondheidszorg middels langlopende onderzoeks- en subsidieprogramma’s. De programmateams vormen een gemêleerd gezelschap, werken gemiddeld zo’n vijf jaar samen en voeren gedurende die periode een diversiteit aan taken uit. Ed Magnée onderzocht de samenstelling van deze teams door het opstellen van persoonlijke profielen van alle teamleden op basis van Insights Discovery. Middels teamsessies en individuele coaching van leidinggevenden en medewerkers werd de effectiviteit van de teams verbeterd door ieder een (vaak beter) passende rol te geven binnen het team

Alares voerde vergelijkbare projecten uit bij of voor:
 • GGD Noord-Oost Gelderland
 • Veiligheidsregio Haaglanden
 • Achmea Zorginkoop
 • LUMC
 • Spirit Jeugdhulp
 • Xtra Welzijn
 • Vestia


Share by: