WERKGEBIEDEN

Alares staat midden in de samenleving. Wij zijn betrokken en willen organisaties voorbereiden op de toekomst. We doen dat in maatschappelijke sectoren en in het bedrijfsleven. Samenwerken en kennisdelen zijn de basis voor vernieuwing en ontwikkeling van jouw organisatie.

Gemeenten en zorginstellingen in het sociaal domein
Innovatie, transformatie

Alares is actief betrokken bij de ontwikkelingen in de gezondheidszorg, de jeugdzorg, de langdurige zorg, het passend onderwijs en arbeidsparticipatie. We ontwikkelen beleid en strategie voor gemeenten en instellingen vanuit onze visie op veranderingen; de burger regisseert zijn eigen ondersteuning, instellingen werken vraaggericht, en gemeenten sturen op maatschappelijk resultaat. Dat vraagt ander beleid aan de top, en meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor de professionals.

Overheden, kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties
Nieuw werken, nieuw organiseren

Organisaties moeten wendbaarder zijn dan ooit. Dat bereik je alleen door slimme kennissystemen, open communicatie, flexibele teams en ondernemende medewerkers. Duidelijk leiderschap biedt ruimte voor het zelforganiserend vermogen van de organisatie. Innovatieteams stimuleren vernieuwing, scrumteams versnellen de ontwikkeling, en intervisieteams begeleiden de mensen. Alares ontwikkelt de structuur, daagt de voorlopers uit, en zorgt voor houvast tijdens het hele veranderproces.

Bedrijven in zakelijke dienstverlening en informatievoorziening
Open data, exponentiele ontwikkeling

Duurzame energie, nieuwe materialen, en onafhankelijke geesten. Hele sectoren staan op hun kop door uitdagers van buiten die het anders doen dan de gevestigde orde en die exponentiële groei laten zien. Ze gebruiken nieuwe technologieën en slimme informatiesystemen waarmee grote hoeveelheden data worden omgezet in nieuwe gerichte diensten. Leer kansen zien en kansen benutten. Alares inspireert je en helpt je de uitdaging aan te gaan. We bouwen aan vertrouwen dat ook jouw organisatie een exponentiele organisatie kan zijn.
Share by: