PRODUCTEN EN DIENSTEN

Vernieuwing binnen organisaties vraagt om krachtig leiderschap én zelfstandige medewerkers. Innovatie vraagt om een scherpe visie én om gebruik van kennis. Alares werkt daarom op alle niveaus binnen organisaties; desgewenst als interimbestuurder of manager, waar nodig als adviseur in vernieuwingsprocessen, waar mogelijk als coach en begeleider van teams en medewerkers.


MANAGEMENT EN BELEID

Veranderingen vragen om visie, leiderschap en duidelijke kaders. Nieuw leiderschap betekent enerzijds richting geven aan de veranderingen, maar anderzijds de mensen ruimte geven om daar zelf invulling aan te geven. Alares begeleidt en ondersteunt de inhoudelijke ontwikkeling van visie en beleid. We brengen beleidsmakers bij elkaar; binnen organisaties, en over organisatiegrenzen heen. Samen verkennen we de vernieuwing, maken die uitdagend maar beheersbaar. We doen dat altijd met oog voor de samenleving. Thema’s als duurzaamheid, betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid zijn onze drijfveren. Noem het disruptie, noem het kantelen, we willen altijd verbinden en verbeteren!

Alares vat de koe bij de horens met één-op-één gesprekken, diepgaande interviews, inspiratiesessies, intensieve groepsgesprekken, werkateliers en ontwikkelsprints. Maar dan op innovatieve en aansprekende wijze, met technische hulpmiddelen, tekenaars, cineasten en creatieve geesten.

ORGANISATIE EN INNOVATIE ADVIES

De samenleving verandert in hoog tempo. Digitalisering en nieuwe uitdagers bepalen ineens het speelveld. Laat je het gebeuren of doe je mee? Samen zoeken we naar nieuwe diensten en nieuwe businessmodellen. We gaan op zoek naar de kennis en drijfveren in de organisatie, gebruiken de kracht van de eigen professionals en de wensen van klanten om te innoveren. We ontwikkelen niet alleen een innovatiestrategie maar werken tegelijkertijd ook aan de adoptie ervan; we nemen de leidinggevenden en de medewerkers mee op deze avontuurlijke reis zodat ze niet vanuit angst maar vanuit kansen naar de toekomst kijken.

Alares gaat op zoek naar verandering zonder de verbinding te verliezen. We werven ambassadeurs in de organisatie; betrokken, innovatieve en creatieve medewerkers die anderen kunnen uitdagen en enthousiasmeren. Alares brengt haar kennis en ervaring ook graag over op anderen en werkt daartoe samen met de Academy for Information & Management in Amsterdam.

ONTWIKKELING EN COACHING

Mensen maken de verandering. Als ze de ruimte krijgen om hun kennis en kracht te benutten. Soms weten medewerkers niet waar hun kracht ligt of zijn ze onzeker. Dat vertaalt zich vaak in angst en weerstand. En dat komt op ieder niveau voor; bestuur, management en professionals. Wij zijn er om iedereen daarin te ondersteunen. We gaan op zoek naar je kracht, en stippelen samen een pad uit waarin ontplooiing en vernieuwing weer leiden tot betrokkenheid en bevlogenheid. Desgewenst brengen we jouw profiel gedetailleerd in kaart met Insights© Discovery en stemmen we de coaching af op jouw persoonlijke doelen.

We doen dit niet alleen op individueel niveau. We werken ook aan teamontwikkeling en teameffectiviteit. We stellen doelen op en kijken naar de samenwerking binnen het team en de samenwerking van het team met haar omgeving. Ook hiervoor gebruiken we vaak Insights© Discovery als methode om de meest effectieve teamsamenstelling en teamrollen te bepalen.

Klik op het Insights logo voor meer informatie over Insights© Discovery
Share by: