STURING EN RUIMTE

Sturing en Ruimte
De wereld is weerbarstig, de omgeving complex en de taakstelling ambitieus. Dat vraagt wat van mensen en organisaties. Strategische sturing, heldere doelen, betrokken beleidsontwikkeling, uitstekende informatievoorziening, een flexibele organisatie en verantwoordelijke medewerkers. Maar hoe realiseer je dat?

Door op zoek te gaan naar paradoxen. Ieder feit, ieder beeld kent meerdere werkelijkheden. De kunst is deze te blijven verkennen en te kijken naar de verschillende zienswijzen en belangen in de organisatie en daarbuiten. Ieder zicht op de werkelijkheid is er één en door deze met respect te behandelen (ook als je het er niet mee eens bent), ontstaat een dialoog en echte samenwerking. We bekrachtigen de sturing en gaan op zoek naar ruimte voor eigen initiatief;
  • Sturing is iedere vorm van bewuste beïnvloeding. In de wereld van sturing werkt een organisatie met cijfers en metingen om te duiden en vast te leggen wat er in een organisatie gebeurt. Als deze sturing zorgvuldig is ingericht, ontstaat er een helder inzicht in het reilen en zeilen van de organisatie. Daarentegen bestaat het risico dat we een schijnwerkelijkheid voorgetoverd krijgen. Ieder model is immers een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid.
  • Ruimte is het loslaten van elke vorm van gerichte beïnvloeding. In de wereld van ruimte bestaat een organisatie uit individuen met unieke talenten en eigen drijfveren. Samen willen ze doelen bereiken, de professie staat centraal. Het management is ondergeschikt en stelt zich dienend en coachend op. Er wordt gestreefd naar zelfsturende teams en ontwikkeling. De lerende organisatie staat hierbij centraal. Echter, een risico van een te groot ‘samen’ is dat een organisatie richtingloos wordt.
Het werken vanuit sturing en ruimte vraagt een andere houding;  Enerzijds stuurt de organisatie op een gezamenlijke missie, doelen en strategie. Tegelijkertijd krijgen medewerkers veel ruimte om hun kwaliteiten optimaal in te zetten waar dat maar nodig is. Een wendbare organisatie die werkt vanuit Sturing en Ruimte combineert daarmee de sterke punten van traditionele hiërarchische organisaties (sturen op resultaat) en de fluïde zelfsturende organisaties (verantwoordelijkheden waar ze horen). Deze filosofie op organiseren voelt in eerste instantie tegenstrijdig aan. Hoe kun je nu tegelijk keihard sturen op resultaten én loslaten door ruimte te geven?


Wendbaar organiseren
Sturing & Ruimte is de ultieme paradox. Beide elementen zijn tegelijkertijd waar en versterken elkaar. Het zorgt dan ook voor de volgende dynamische processen in organisaties:
Anders denken en doen

Door meervoudig te kijken kun je vanuit verschillende perspectieven een betere analyse van het onderliggende probleem maken. Door te stoppen met balanceren hoef je geen compromissen meer te sluiten. Je kunt alle oplossingen maximaliseren. Door groot te denken, maar klein te doen kun je vandaag aan de slag met concrete acties in lijn met de gezamenlijke doelen. Door te waarderen wat er is en daar elementen aan toe te voegen kun je voortbouwen op processen, structuren en systemen die zich bewezen hebben.
Cyclisch veranderen

Vanuit bewustwording en respect voor hetgeen bereikt is, formuleren we de nieuwe ambities en gaan we op reis. Door meervoudig te meten bepalen we de uitgangspositie. Door gezamenlijk te dromen bepalen we de samenwerkingsambitie. Door concreet te doen gaan we samen op reis. Wij zijn de sherpa, uw reisleider, gids en ondersteuner.
Ed Magnée is geassocieerd met Proven Partner omdat hij  de noodzaak van Sturing en Ruimte in wendbare organisaties onderschrijft.
Voor meer uitleg over Sturing en Ruimte, bekijk deze video
Voor meer informatie over Sturing en Ruimte, bekijk deze website
Share by: