INSIGHTS DISCOVERY

Individuele én teamontwikkeling
De omgeving verandert, jouw organisatie verandert. Wij geloven in de kracht van medewerkers, in kennisdeling en in effectieve samenwerking in teams. Alares ontwikkelt niet alleen graag de richting van jouw organisatie, maar ondersteunt ook de verandering. Met Insights© Discovery als krachtig hulpmiddel;
  • stimuleren wij de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers
  • leren wij de medewerkers om te gaan met tegengestelde karakters
  • verbeteren wij de effectiviteit van teams door gerichte training en intervisie
  • stimuleren wij samenwerking binnen en tussen teams
  • faciliteren wij kennisdeling binnen de organisatie


Insights©Discovery
Insights© Discovery is een methodiek voor het vergroten van de bevlogenheid en effectiviteit van medewerkers, managers en teams. Op basis van persoonlijkheidstypen geeft Insights© Discovery inzicht in krachten, kwaliteiten en voorkeuren van jezelf en je collega’s. Wie heeft een voorkeur voor helder blauw, zacht groen, stralend geel of vurig rood? En wat betekent dit voor het werk: individueel en als team? Vooral voor samenwerking met collega’s is het inzicht van groot belang.

  Jouw gedrag op een goede dag
  Jouw gedrag op een slechte dag
Hoe werkt het?
Het Insights© Discovery diagram gaat uit van de psychologische voorkeuren van mensen. Het diagram is gebaseerd op het werk van de gerenommeerde Zwitserse psychoanalyticus Carl Gustav Jung en gebruikt een unieke kleurentaal om zelfinzicht, effectieve interacties en teamsamenwerking te bevorderen. In essentie onderscheidt het Insights-wiel vier groepen en acht rollen. We meten de psychologische voorkeuren van mensen aan de hand van een online vragenlijst. De antwoorden daarop resulteren onder meer in een persoonlijk profiel wat inzicht geeft in de eigen (werk)stijl, individuele kwaliteiten en ontwikkelpunten. Het uitgangspunt van het profiel is dat ieder persoon uniek is en unieke kwaliteiten heeft. Het laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te onderkennen en waarderen.


Wat levert het op?
Insights© Discovery helpt om in kaart te brengen wie je bent en hoe je reageert op mensen en situaties. Dankzij de diepgang van het model kan het tot waardevolle nieuwe inzichten leiden, die meerwaarde bieden in ieder facet van werk. Of het nu gaat om teamontwikkeling, samenwerking of om het versterken van verkoop- of leiderschapsvaardigheden. Elk Discovery profiel biedt informatie over de kwaliteiten en mogelijke beperkingen, communicatiestijl en waarde voor het team van de desbetreffende persoon. Evenzo biedt het leidinggevenden inzicht in de dynamiek en rolverdeling binnen teams en afdelingen. Bovendien reiken we ontwikkelsuggesties aan die je de volgende dag al in de praktijk kunt brengen.Ed Magnee is Licensed Practitioner van Insights© Discovery 

Voor meer uitleg, bekijk deze video:

Share by: