OVER ALARES

Alares is een adviesnetwerk gedreven door Ed Magnée. Dit netwerk bestaat uit ervaren en gespecialiseerde partners op verschillende gebieden. Alares heeft al tientallen jaren ervaring in sociale en technologische innovatie, kennisvraagstukken en organisatieontwikkeling, en beleidsontwikkeling in het sociaal domein.

Ed Magnée is bedrijfskundige met jarenlange werk- en advieservaring in het bedrijfsleven en bij de overheid. Hij begeleidt grote strategische advies- en uitvoeringsprojecten, van beleidsontwikkeling tot programmamanagement. Ed stond aan de basis van diverse regionale en sectorale innovatieprogramma’s en hij begeleidde verschillende publieke en private organisaties in de (het)inrichting van hun organisatie en bedrijfsvoering. Ed ontwikkelde voor verschillende gemeenten en bestuurlijke regio’s een beleidsmatige visie op de transitie van de jeugdzorg en ontwikkelde sturingsmodellen en uitvoeringsplannen. Hij adviseert daarnaast verschillende organisaties in de jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg, over de complexe bestuurlijke taakstellingen waar zij voor staan in het sociaal domein; vraagsturing, innovatie, en resultaatverantwoording. Daarnaast heeft Ed de afgelopen tien jaar in veel organisaties gewerkt aan de ontwikkeling van hun interne organisatie; van samenwerken en kennisdelen in ketens, tot individuele ontwikkeling van medewerkers en teams. Ed is een ervaren adviseur en projectleider met uitstekende sociale vaardigheden. Ed is als visiting lecturer verbonden aan de Academy for Information & Management in Amsterdam, waar hij young professionals laat zien hoe je effectief leiding kunt geven aan projecten en processen door op zoek te gaan naar persoonlijke verbinding. Daarbij maakt hij gebruik van de methodiek Insights© Discovery gebaseerd op de inzichten van Carl Gustav Jung. Ed is  licensed practitioner voor Insights© Discovery en opgeleid tot coach en intervisiebegeleider.

Ed studeerde Post-HBO bedrijfskunde aan de Haagse Hogeschool en behaalde een MBA-degree aan de Bradford University School of Management/ NIMBAS Graduate School of Management.
Share by: