MANAGEMENT - BELEID - ADVIES
ONTWIKKELING - COACHING

De wereld verandert en Alares dus ook. Alares was gedurende twaalf jaar een traditioneel adviesbureau, maar op 1 augustus 2016 is Alares 3.0 van start gegaan. Een frisse en flexibele netwerkorganisatie, geheel in lijn met onze visie. Alares 3.0 biedt de vertrouwde dienstverlening met een club inspirerende professionals en samenwerkingspartners onder regie van Alares' oprichter Ed Magnée.

Alares is een adviesbureau voor organisaties, teams en mensen die willen en moeten veranderen.

Samen kijken we naar kansen die volgen uit de snelle ontwikkelingen om ons heen; in het sociaal domein, in de zakelijke dienstverlening, in de hele samenleving. Alares stimuleert de kennis en kracht die in de organisatie en de mensen zit. We werken aan perspectief en verbinding door samen te werken en ieders kennis te delen. We bepalen de richting en de kaders, we bouwen een gezamenlijke toekomstvisie, en we ontwikkelen nieuwe plannen. Tegelijkertijd leren we afdelingen en teams effectiever samen te werken. We dagen je uit om plezier en voldoening te halen uit het werk door je kennis en kracht te gebruiken.

INNOVATIE

TRANSFORMATIE

ADOPTIE

BEZOEK ONS OOK OP:

Share by: